Priser

 Tjänster  År
 Kostnad per mån.
Startavgift 0:- 0:-
 
Årsavgift (grundavgift)
6000:- 500:-
  
Användare 1-5 0:- 0:-
Användare fler än 5 (per pers.)
300:- 25:-
Support 0:- 0:-
E-liggare 1200:- 100:-  
Prislista/artikelregister  1200:- 100:-
 
Löneunderlag 1800:- 150:-
 
Paketpris Lön & Prislista 2400:- 200:-  
ndast 

Vid fakturering kvartalsvis eller halvårsvis tas en mindre faktureringsavgift ut.
Med grundavgiften kan du hämta tidslistor, skapa PDF;er och skicka fakturor (eller dylikt), offerter, pågående projekt. Det vill säga i stort sett det mesta du behöver.