Priser
 Tjänster  År
 Kostnad per mån. Endast en använd./år
Startavgift 0:- 0:-
0:- 
Årsavgift (grundavgift)
6000:- 500:-
1200:-  
Användare 1-10 0:- 0:-
Användare fler än 10 (per pers.)
240:- 20:-
Support 0:- 0:- Epost
E-liggare 1200:- 100:-  
Prislista/artikelregister  1200:- 100:-
 
Löneunderlag 1800:- 150:-
 
Paketpris Lön & Prislista 2400:- 200:-  
ndast 

Vid fakturering kvartalsvis eller halvårsvis tas en mindre faktureringsavgift ut.
Med grundavgiften kan du hämta tidslistor, skapa PDF;er och skicka fakturor (eller dylikt), offerter, pågående projekt. Det vill säga i stort sett det mesta du behöver.